Rồi thấy em thoáng buồn Vụng giấu đi những ưu tư Mà chợt bên nhau, biết đâu mai lại khác Ngày cứ trôi nhanh không ngờ. Continue reading

first day on wordpress

Hi Nhân một ngày bình thường, sáng mưa chiều nắng mở 1 ngăn để tống hết những j riêng nhất Thứ 4, chậm cũng chậm mà nhanh cũng nhanh mưa vẫn mưa, trời xanh vẫn xanh vẫn đi làm với một tâm trạng ko hứng khởi vẫn biết tự mình sẽ k chấp nhận để … Continue reading first day on wordpress